Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym oraz rodzinnym. Jego praktyka zawodowa obejmuje również sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań oraz reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego.

Do obszaru jego zainteresowań zalicza się również postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej oraz sprawy związane z prawem administracyjnym.