Wykonuje zawód radcy prawnego od 2013 roku, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w Katedrze Prawa Cywilnego obronił pracę magisterską pt.: „Ochrona własności – rei vindicatio, actio negatoria". 

Zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych i przedsiębiorców indywidualnych oraz prowadzeniem sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

Ponadto jego zainteresowania obejmują prawo nieruchomości (w tym przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego), windykację należności pieniężnych, skomplikowane sprawy spadkowe oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.